Duurzame energie | Zonnepanelen | Elektronica | Elektrotechniek

Hoe groen is groene stroom eigenlijk?

De groene stroom is een elektriciteit die opgewekt wordt door hernieuwbare energiebronnen waardoor deze milieuvriendelijk is. Groene stroom kan op diverse manieren worden opgewekt. Je kunt de groene stroom opwekken door bijvoorbeeld aardwarmte, biomassa, waterkracht en wind en zonne-energie. Is groene stroom echt groen? In dit artikel geven wij je de uitleg.

Wat is groene stroom?

Groene stroom wordt opgewekt door verschillende energiebronnen. De energiebronnen die groene stroom kunnen opwekken zijn bijvoorbeeld:

 • Zonne-energie
 • Windenergie
 • Waterkracht
 • Aardwarmte
 • Biomassa

De biomassa is kan ontstaan door bepaalde vormen. Je kunt groene stroom opwekken met biomassa en dat kan in de vorm zijn van groenafval, het dierlijk afval en hout. Door het te verbranden of te vergisten kun je er energie uit trekken. Groene stroom kun je op een milieuvriendelijke manier opwekken.

Wat zijn de voordelen van groene stroom?

Groene stroom zorgt voor minder co2 uitstoot en is onuitputtelijk. Wanneer je groene energie gebruikt wordt het milieu minder belast dan bij de grijze stroom. Je draagt bij aan het milieu omdat je kiest voor een duurzame optie. De grijze stroom komt van fossiele brandstoffen. 

Deze fossiele brandstoffen raken snel op.  Het voordeel van groene stroom is dat het minder vervuiling veroorzaakt. De kosten voor energieverbruik zullen lager zijn bij het gebruik van groene stroom. De zonnepanelen kunnen zorgen voor je energie.

Wat zijn de nadelen van groene stroom?

Wanneer er veel windmolens worden geplaatst neemt dat veel ruimte in beslag. De windmolens zorgen voor schaduw overal. Dat kan de natuurgebieden aantasten. Je beschermt met windmolens ook niet de vogels. Er gaan namelijk veel vogels dood omdat deze in de windmolens kunnen terecht komen. Dat is weer schadelijk voor de natuur en de dieren.

Wat is het verschil tussen groene stroom en grijze stroom?

De elektriciteit die je krijgt vanuit je stopcontact is hetzelfde. Het maakt niet uit of je groene of grijze stroom hebt van je energieleverancier. Het verschil tussen groene stroom en grijze stroom is de bron die ervoor wordt gebruikt. De grijze stroom wordt opgewekt door fossiele brandstoffen zoals gas, steenkool en kernenergie. De groene stroom wordt opgewekt door andere energiebronnen zoals waterkracht, zonne-energie, aardwarmte, biomassa en windenergie. 

Dit zijn duurzame bronnen en milieuvriendelijke bronnen. De elektriciteit komt uit een stopcontact maar toch zul je groene stroom afnemen als je daarvoor gekozen hebt. Je kunt namelijk elke kilowattuur die je verbruikt achterhalen waarbij de garantie van oorsprong staat vermeld. 

Is groene stroom duurder dan grijze stroom?

Als je groene stroom wilt is het nauwelijks of niet duurder dan de grijze stroom. Het verschil van prijzen merk je tussen de energieleveranciers. De groene stroom op basis van windenergie en biomassa kan soms hoger uitvallen dan die op basis van waterkracht bijvoorbeeld.

Hoe groen is de groene stroom werkelijk?

Hoe groen jouw groene stroom is, dat is afhankelijk van een aantal factoren. Er kan namelijk verschil in zitten. Dat ligt vooral aan de milieuvriendelijkheid van de energiebron. De elektriciteit die groen is wordt opgewekt door bepaalde energiebronnen zoals waterkracht, biomassa, zonne-energie, windenergie en aardwarmte. Deze energiebronnen zijn groen wanneer deze:

 • Niet uitgeput zullen raken
 • Als deze niet de leefomgeving aantasten bij winning van landschap
 • Er geen luchtvervuiling wordt veroorzaakt. Het dient schoon te zijn
 • Het niet bijdraagt aan klimaatverandering

Zonnepanelen en windmolens

De stroom die je krijgt door windmolens of zonnepanelen is groen. De energie krijg je onuitputtelijk en je zult geen last hebben van schadelijke gassen. Er kunnen wel schadelijke effecten ontstaan bij de productie van de zonnepanelen of windmolens. Deze zijn wel echter lager dan wanneer je andere vormen van groene stroom gebruikt. Bijvoorbeeld is het lager dan bij een zonne- of windpark.

Groene stroom door biomassa

Wanneer je groene stroom gebruikt door middel van biomassa kan er verschil zijn in de milieuvriendelijkheid. Als de energie wordt opgewekt door houtafval of mest dan gaat het om groene stroom. Het zou duurzamer zijn wanneer hout anders wordt gebruikt. De stroom opwekken door houtafval of mest is niet echt duurzaam. Het heeft ook enkele nadelen:

 • De luchtvervuiling die ontstaat door de verbranding van het hout
 • Het is niet duurzaam wanneer er oerbossen worden gekapt 
 • Het is niet duurzaam wanneer gewassen worden geteeld om biomassa om te zetten in groene stroom (De grond die ervoor nodig is had ook voor voedselproductie kunnen gebruikt worden)
 • Mestvergisting is ook niet echt groen. Er moet namelijk materiaal bij gemengd worden zodat de vergisting goed verloopt. Het materiaal is geschikter voor veevoer

Het is wel een duurzame stroomopwekking wanneer het gebeurd door vergisting van rioolslib. Er wordt niets anders mee gedaan.

Groene stroom op basis van waterkracht

Wanneer je groene stroom wordt opgewekt op basis van waterkracht is het alleen duurzaam wanneer het kleinschalig wordt gedaan. Het moet geen negatieve invloed hebben op de ecosystemen. De grotere waterkrachtcentrales hebben groene stroom maar die verstoren de ecosystemen en de visstand.

Opgewekte groene stroom door kernenergie

Het wordt als duurzaam gezien omdat er niet veel co2-uitstoot vrijkomt. Toch is het niet helemaal duurzaam om de volgende redenen. De kernenergie levert namelijk radioactief afval en dat blijft duizenden jaren nog gevaarlijk. Er kunnen nucleaire ongelukken gebeuren die gevolgen kunnen hebben. Uranium is ook uitputtelijk.

Groene stroom door aardgas en kolencentrales

De groene stroom die wordt opgewerkt door kolencentrales is niet milieuvriendelijk. Het is de meest vervuilende stroom die je geleverd krijgt. De CO2-uitstoot die vanuit de kolencentrales vrijkomt is hoog. De centrales zelf brengen ongezonde stoffen en luchtverontreinigende stoffen naar onze lucht. Je kunt dan denken aan stikstofoxiden, zwaveloxiden, fijn stof en kwik.

Aardgas is uitputtelijk en gaat dus een keer op. De verbranding van aardgas zorgt voor de co2-uitstoot. De gascentrales zijn niet helemaal groen. Het gas is wel nodig om op een langere termijn naar energieopwekking te gaan die duurzamer wordt. Een andere energiebron moet het wel kunnen opvangen wanneer er bijvoorbeeld geen wind waait.

Een gascentrale is vergeleken met een kolencentrale iets beter. Het stoot maar de helft aan co2 uit. Er zijn verminderde vervuilende stoffen aanwezig zoals zwaveldioxide, fijn stof of stikstofoxiden.

Duurzame energie | Zonnepanelen | Elektronica | Elektrotechniek
Logo
Vergelijk items
 • Totaal (0)
Vergelijken
0
Shopping cart