Duurzame energie | Zonnepanelen | Elektronica | Elektrotechniek

Hoe komt de prijs van electriciteit tot stand?

Er spelen veel factoren mee wanneer de prijs van electriciteit gaat stijgen of dalen. Het weer bijvoorbeeld heeft invloed op de vraag en aanbod van electriciteit. Als het gaat om de prijs elektriciteit dan schommelt die mee met de markt. Deze markt gaat tussen de landen Duitsland, Frankrijk, Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Niet alleen wordt de markt beïnvloed door de vraag en het aanbod, maar ook door de geopolitieke actualiteit en de grondstoffenprijs. 

Het weer speelt een belangrijke rol 

In sterke mate wordt de prijs elektriciteit bepaald door het weer. Als het koud weer is dan zal de vraag naar energie groter zijn. Bij warm weer is dat ook mogelijk dat er vraag is naar energie omdat je koeling nodig hebt. De kosten elektriciteit kunnen dan gaan stijgen. 

Is er een harde wind of veel zon dan zullen de kosten elektriciteit dalen. Het aanbod van elektriciteit neemt dan ook toe. In sommige gevallen met veel zon en wind kan het voorkomen dat er negatieve dagprijzen zullen ontstaan.

De CO2-uitstoot bepaalt de prijs

Een andere factor die kan meespelen bij de kosten electriciteit is de CO2 -uitstoot. De uitstoot van CO2   per brandstofsoort wordt elke dag nog belangrijker bij de prijs electriciteit. De CO2 die uitgestoten wordt, is ook een deel die berekend wordt in de kosten elektriciteit die je moet betalen voor je energie

Het geldt niet voor alle vormen van electriciteitsproductie. De prijsschommelingen van de CO2-uitstoot kan dan verschillen. De gascentrales zullen minder CO2 uitstoten dan bijvoorbeeld kolencentrales. Als er energie gehaald wordt uit kerncentrales dan is de prijs van het CO2  niet van toepassing.

De veranderingen van vraag en aanbod zijn van grote invloed

Alle electriciteit die er is kan nog niet efficiënt worden opgeslagen. De prijs van electriciteit is voor het grootste gedeelte afhankelijk van de vraag en het aanbod. Veranderingen kunnen invloed hebben. Bijvoorbeeld als er onderhoud is aan een energiecentrale kan dit invloed hebben op de energieprijzen. De toename van opgewekte energie die duurzaam is kan invloed uitbrengen op de kosten electriciteit.

De prijs electriciteit wordt bepaald door de verschillende verhoudingen van beschikbare energiebronnen. Dat is het aanbod. De consumptie van de energiebronnen wordt gezien als de vraag. Als er vraag is naar elektriciteit kan dat een verschil zijn van uur tot uur, maar ook van dag tot dag. In de vraag zijn er wel patronen. In de nacht en met warm zomerweer is het verbruik laag. In de avond, ochtend of in de wintermaanden is dit verbruik hoog.

De inkoopprijs van energie

Elektriciteit prijzen kunnen verschillen per leverancier. De reden hiervan is de inkoopprijs van elektriciteit want deze wisselt dagelijks. Als een leverancier de energie op een gunstige dag inkoopt dan kan deze ook betere tarieven aanbieden aan zijn consumenten. Zo heeft die een beter tarief dan zijn concurrenten. Een leverancier mag ook een marge berekenen op de inkoopprijs als die dat wilt. De prijzen van energie vergelijken loont zich altijd.

De groothandelsmarkt stelt de handelsprijs vast

Je kunt op de groothandelsmarkt voor 3 jaar vooruit energie inkopen als leverancier. De handelsprijs wordt door de groothandelsmarkt vastgesteld. De ontwikkeling van de prijs wordt bepaald door het gas, olie, CO2-emissierechten en kolen. Je kunt dan denken aan vraag en aanbod, het weer en de geopolitieke omstandigheden. Op de termijnmarkt worden de energieprijzen vastgeklikt. De ICE-Endex is dan de electriciteit en de TTF ICE-Endex is dan het gas.

Is er een onbalans in de inkoop en de verkoop dan vindt dat plaats op de spotmarkt. De onbalans houdt het verschil in tussen het ingekochte en het gebruikte. Dit kan dan APX zijn voor elektriciteit en LEBA voor het gas. In de spotmarkt heb je het risico op prijsfluctuaties. Deze kunnen hoog uitvallen. De energie kan ook bijvoorbeeld over the counter bij een leverancier worden ingekocht.

De leveranciersopslag

Een leverancier kan een leveranciersopslag krijgen. Dat is een vergoeding die een leverancier krijgt voor de kosten van de levering. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

 • Inkoop groothandelsmarkt
 • Programmaverantwoordelijkheid
 • Administratie (mutatiebeheer, facturatie en communicatie)
 • Risico opslagen

Een leveranciersopslag is ook afhankelijk van wat je wenst. Meestal is dit rond de 5% van de leveringsprijs.

Hoe komt de energieprijs tot stand?

De prijs van de energie hangt dus af van verschillende factoren. Dit bepaalt ook wat de kosten elektriciteit voor jou gaan zijn. We zetten de factoren voor je op een rij:

 • De grondstofprijzen van kolen, gas en olie
 • Politieke klimaat (relatie tussen een leverend en afnemend land)
 • De verhouding van vraag en aanbod
 • Economische ontwikkelingen (draait de economie goed dan is er een hoge afname van energie en hogere prijzen
 • Het weer heeft invloed op de prijs electriciteit 

De duurzaamheidsopslag

Een duurzaamheidsopslag is ook een vergoeding. Het is een vergoeding die gegeven wordt voor het leveren van duurzaamheidscertificaten en de dienstverlening die een leverancier geeft. De duurzaamheidsopslag ligt tussen de 1 en 60 procent. Dit is afhankelijk van de leveringsprijs en het type duurzaamheidscertificaat. Voor elektriciteit is de duurzaamheidsopslag relatief laag. Voor het gas is de duurzaamheidsopslag hoger.

Hoe komt de leveringsprijs tot stand?

De leveringsprijs van elektriciteit en gas is eigenlijke afhankelijk van drie onderdelen. De duurzaamheidsopslag, de leveranciersopslag en de handelsprijs spelen een belangrijke factor in de prijs van elektriciteit. Samen zijn deze drie onderdelen de totale leveringsprijs. Dat is exclusief meterdiensten, btw, energiebelastingen en transportkosten. De energiebelastingen, btw en de transportkosten zijn voor alle inschrijvers hetzelfde. Deze zijn ook niet te beïnvloeden door de inschrijver.

Als je spreekt over de meterdiensten dan zijn die in zeker mate wel beïnvloedbaar. De meterdiensten moeten wel met een meetbedrijf worden overeengekomen. Dit gebeurt niet met een leverancier. De opdrachtbevestiging ook wel gunning genoemd aan een leverancier vindt dan ook plaats op leveranciersopslag, duurzaamheidsopslag en kwaliteitswensen.

Hoe is een energierekening voor een kleinverbruiker opgebouwd?

De prijs van energie komt in stand door verschillende factoren. Jouw energierekening is opgebouwd uit verschillende pijlers. De energierekening van een kleinverbruiker is opgebouwd uit:

 • Kosten die je betaalt aan de leverancier
 • Netwerkkosten
 • Btw
 • Opslag duurzame energie en energiebelasting
Duurzame energie | Zonnepanelen | Elektronica | Elektrotechniek
Logo
Vergelijk items
 • Totaal (0)
Vergelijken
0
Shopping cart